Stop met verspillen van talent!

  • 25 september 2018

Geen aandacht voor het talent van medewerkers in een organisatie leidt tot irritatie bij de medewerkers. Zij voelen zich niet of minder gewaardeerd, minder betrokken bij de organisatie en daarmee gaan de prestaties naar beneden. Onderzoeksbureau Gallup toonde recent al aan dat in West-Europa 90% van de medewerkers zich niet betrokken voelt bij hun organisatie. Dus wat te doen?

Volgens het stramien van talent vinden, vervolgens aan je binden door ze de ultieme uitdaging te bieden op hun talent en deze ambitie te verbinden aan de team- en/of organisatiedoelstellingen zet je het talent van medewerkers volop in de aandacht. Medewerkers die werken vanuit hun talent zijn gemotiveerd aan het werk, omdat zij hun werk niet als werk ervaren.

Het is de opgave van elke leidinggevende, maar ook collega, die voorligt om samen te zorgen dat er een cultuur ontstaat in de organisatie waar talent optimaal wordt ingezet en verbonden aan de ambitie van de organisatie. Dit vraagt om competenties op het sociaal emotionele intelligentie vlak. Samen werken aan de dag van morgen.
Het toverwoord hierbij is aandacht. Aandacht voor wat iemand goed kan en voor wat al wèl goed werkt. Het klinkt zo makkelijk en het is des te moeilijker. Ons brein is namelijk gefocust op gevaar en dat maakt dat we sneller zien wat er niet goed is of niet goed gaat. Het vraagt onze bewuste inzet om op deze manier naar collega’s en het werk dat ze doen te kijken.

Het belemmerende denken in taak- en functieomschrijvingen moeten we hierbij enigszins overboord zetten. Het omdenken hiervan naar een flexibele setting naast de vaste structuur is een opgave op zich. Creëer een werkomgeving waarbij er voldoende kansen zijn voor de medewerker om naast zijn reguliere functie vanuit zijn talent bij te dragen aan waar de organisatie naar toe wil.

Dus: stoppen met het verspillen van talent! Omhoog met de werktevredenheid en het werkplezier. Creëer betrokkenheid bij wat medewerkers doen, laat ze iets bijdragen of betekenis geven aan. Empowerment, met oog voor het resultaat en focus en aandacht voor de ontwikkeling en uitdagingen van het talent. Het maakt energie los, je ervaart positieve emoties, waardoor de organisatie productiever en winstgevender wordt. De ambitie van het bedrijf wordt waargemaakt. En dat is nu net onze passie!

Deel dit bericht!