MOVE OR

OR professioneel actief

Zitting nemen in een OR betekent de start van een geweldig leertraject. Dat begint al met weten waar het OR-werk om draait en welke kennis en wetgeving daarmee gemoeid is. De juiste vaardigheden in huis hebben of aanleren heb je nodig om zo op een gelijkwaardige manier met alle betrokken partijen het overleg in de organisatie te kunnen voeren. En dan moet je ook nog voldoende afweten van de inhoud. Ga er maar aan staan!

Een zeer groot deel van alle OR-en maakt geen of onvoldoende gebruik van het recht op het aantal scholingsdagen dat de WOR in artikel 18 lid 3 voorschrijft. Vijf dagen per jaar die meestal niet allemaal worden ingevuld. Een individueel ontwikkelplan of strategisch opleidingsplan voor de hele OR is vaak ver te zoeken. Daar hebben wij vanuit jarenlange ervaring met het begeleiden van OR-en een oplossing voor gevonden. Het MOVE-programma op maat speciaal voor jullie OR. Zo krijgt Talent in Medezeggenschap de plek die het verdient.

Geen losse trainingen meer, maar een programma op maat gemaakt. Niet éénmalig een op zich staande training, maar een programma van minimaal een jaar met een duidelijk begin- en eindpunt. De ontwikkeling van de OR als team en van het OR-lid individueel wordt hierdoor een serieuze aangelegenheid.

Doelstelling begeleiding en samenwerking binnen dit programma

Wij bieden een veilige context waarin het ongekend talent binnen een OR zich voortdurend ontwikkelt en zo daadwerkelijk het verschil maakt in de organisatie. Er is aandacht voor visievorming, ambitie ontwikkeling, competenties en communicatie. Om optimaal te kunnen beïnvloeden heb je verbindend leiderschap nodig, waarmee je vooral als OR het goede voorbeeld laat zien.

Wij werken samen aan de ontwikkeling van een team dat als verbindende schakel opereert tussen management en werkvloer, dat een gelijkwaardig samenwerkend partner is van de bestuurder én die visie en ambitie heeft. Een (h)echt team heeft namelijk richtingsgevoel.

In het vormen van een team staat het individuele talent centraal. Ieders unieke inbreng wordt gekoppeld aan de ambitie van het team. Zo kan de OR zijn doelen optimaal realiseren.
Wij gaan de WOR voorbij , door alle mogelijkheden te benutten om invloed uit te oefenen, maar die niet expliciet zijn benoemd in de WOR. In onze visie, en gebaseerd op onze ervaring, is werken vanuit de bedoeling vele malen effectiever.

Duur en invulling van het programma

Het programma dat toewerkt naar een OR die Professioneel Actief is, is bij uitstek bedoeld voor ondernemingsraden die de uitdaging willen aangaan en van het OR-werk écht werk willen maken. Dit programma krijgt bij voorkeur vorm in een langdurig traject, zodat alle aspecten van het samenwerken, het leren en ontwikkelen én het leiderschap aandacht krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat een langere doorlooptijd blijvend rendement van het programma oplevert, aanvullende verdieping vaak de wens is en de uitkomsten van ons programma weer de start zijn voor een nieuw traject. Zo ontstaat een doorlopende ontwikkellijn.

"Als je jezelf blijft ontwikkelen, neem je jezelf serieus"

Onze trajecten starten altijd met een meting en het bepalen van een modulair programma met ontwikkeldoelen op maat gemaakt voor jullie OR. De ontwikkeling, die wordt ingezet, wordt geborgd door begeleiding op het geleerde in de praktijk. De duur van het programma bedraagt minimaal een jaar. Nooit meer een training waarvan het effect met een aantal weken al weer is verdwenen.

Bekijk ook onze andere MOVE-programma’s

Loopbaan MOVE

MOVE more

On the MOVE

MOVE2

Jij wilt toch ook beweging en energie in jouw organisatie? We maken voor elke uitdaging in de duurzame inzetbaarheid of professionele ontwikkeling van de medewerkers een programma op maat. Gewoon, omdat geen enkele organisatie, team of medewerker hetzelfde is.

Wij hebben altijd veel plezier om samen te verkennen wat er nodig is om de beweging en energie los te maken in de organisatie, bij het team en de medewerkers. Het samen sparren, een soms kritische spiegel voorhouden, te verdiepen op de inhoud en het menselijke aspect voor ogen houden is wat we doen om de organisatie te helpen zijn ambitie en organisatiedoelen te realiseren.

Wil jij ook eens met ons op deze expeditie?

We drinken graag vrijblijvend koffie of thee met je

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.