Talent in Leiderschap

Als je als medewerker in een leidinggevende rol stapt, dan heb je in onze ogen per definitie talent in leiderschap.

De meeste medewerkers worden leidinggevende omdat ze graag willen sturen op de koers en richting van een team of groep en omdat ze leiding willen geven aan een groep met mensen. Zij zijn geïnteresseerd in hoe de organisatie werkt en hoe de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Vaak hebben ze eigen ideeën over hoe het zou moeten en willen ze graag het initiatief nemen om dat te realiseren. Voor het team waar zij de leiding over hebben willen ze graag bepalen wat de beste bijdrage is aan het grotere geheel van de organisatie. Zo werken ze samen om de bedrijfsresultaten te bereiken en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Een mooi verlangen om samenwerkend partner te zijn, want daar is leiderschap immers voor bedoeld. Hoe maak jij dat waar?

Als je in een leidinggevende rol stapt weet je dat je veel leert. Niet alleen doe je veel kennis op over de organisatie, je leert ook veel nieuwe vaardigheden, die je in je nieuwe dagelijkse functie nodig hebt. Je krijgt uitdagingen op je pad die je nog niet eerder bij de hand hebt gehad. De vaardigheden en competenties die je nodig bent beheers je wellicht nog niet, maar wie weet wat er voor ongekend talent in jou schuilt?

Leidinggevenden hebben in onze ogen vaak een grote betrokkenheid en gedrevenheid om ambities waar te maken. Zij willen graag de waarden waar zij voor staan terug zien in de organisatie. De zaken die in hun ogen belangrijk zijn voor de organisatie en de medewerkers waaraan zij leiding geven, agenderen ze keer op keer. Om hiermee optimaal te kunnen beïnvloeden heb je verbindend leiderschap nodig, waarmee jij vooral als leidinggevende het goede voorbeeld laat zien. Hoe ga jij staan voor wat je waard bent?

Veel leidinggevenden merken dat het soms moeilijk is om hun medewerkers in beweging te krijgen. Jouw medewerkers inspireren en motiveren is een vak apart. Vaak wordt er teruggegrepen op de oude, wellicht vertrouwde, manier om vanuit de hiërarchische macht zaken en beweging af te dwingen. Begrijpelijk, maar of dit echt de beste manier is…?

Leidinggevende als samenwerkend partner maakt het verschil

Leidinggevende verbindt ongekend talent aan de organisatie

Leidinggevende als voorbeeld van verbindend leiderschap

Jij wilt toch ook energie losmaken in een bruisende waarderende werkomgeving?

Professioneel actief

Wij denken dat het echt anders kan. Naar onze mening zijn er tal van andere manieren waarop jij, als leidinggevende, af kunt stemmen op jouw medewerker en zo deze maximaal weet te beïnvloeden. Als leidinggevende ga je dan voor hard op de inhoud met hart voor de mensen.

Hoe fijn zou het zijn, voor jou als leidinggevende, om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op jouw medewerkers en ze door middel van inspiratie en motivatie in beweging te krijgen?

Dat is mogelijk als je weet hoe dat moet!

  • Als je als samenwerkend partner met het management en je medewerkers samen bouwt aan de doelstellingen van het team en de organisatie, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang.
  • Als je al jouw ongekend talent in het leiderschap optimaal weet te benutten en met je (h)echte TEAM richtingsgevoel hebt.
  • Als je weet waar je oprecht voor staat als leidinggevende en het verbindend leiderschap toont om de verandering te bewerkstelligen die nodig is om klaar te zijn voor de toekomst.

Jij wilt als leidinggevende toch ook het verschil maken?

Hoe zou het zijn als jij als leidinggevende met jouw medewerkers een team vormt dat als samenwerkend partner het verschil weet te maken, waarbij alle aanwezige ongekende talenten optimaal worden ingezet en je werkt aan ieders professionele ontwikkeling? Hoe zou het zijn als jij het voorbeeld wordt van het gewenste leiderschap in de organisatie dat leidt tot verbinding en daarmee het werkplezier verhoogt en energie los maakt?

Leidinggevenden, die de ambitie hebben om met effectieve leiding en sturing het échte wezenlijke verschil te maken in de organisatie, begeleiden wij graag.

Doelstelling van onze samenwerking

We bieden een context waarin het ongekend talent binnen zijn vakgebied zich voortdurend kan ontwikkelen en zo daadwerkelijk het verschil gaat maken in de organisatie. Er is aandacht voor visievorming, ambitie ontwikkeling, competenties en communicatie.

We werken samen aan de ontwikkeling van een team dat als verbindende schakel opereert tussen management en medewerker, dat een gelijkwaardige samenwerkend partner is van beiden èn dat visie op leiderschap heeft. Een (h)echt team heeft namelijk richtingsgevoel.

In het vormen van een team van leidinggevenden staat jouw individuele talent centraal. Ieders unieke inbreng wordt gekoppeld aan de ambitie van het team. Zo kan dit team zijn doelen optimaal realiseren.

We dagen je uit om met jouw medewerkers samen waardengericht te gaan ontwikkelen. Je leert een waarderende dialoog, discussie en debat te faciliteren, maar ook talent te waarderen en creëren door ze te binden, te boeien en te laten beïnvloeden. Je wordt een topper in Involvement Management en het meekrijgen van medewerkers.

Onze trajecten starten altijd met een meting en het bepalen van een modulair programma met concrete ontwikkeldoelen op maat gemaakt voor jullie. De ontwikkeling, die wordt ingezet, wordt geborgd in de werkwijze van de organisatie. Jij wilt toch ook nooit meer een training waarvan het effect met een aantal weken al weer is verdwenen!

Wij helpen je er graag bij op weg door als samenwerkend partner, met ons eigen ongekend talent en verbindend leiderschap voor een langere periode de samenwerking aan te gaan.

Duur en invulling van het programma

Het programma naar een leidinggevende laag die Professioneel Actief is, is bij uitstek bedoeld voor leidinggevenden die de uitdaging willen aangaan en van het leidinggevende-werk ècht werk willen maken. Dit programma krijgt bij voorkeur vorm in een langdurig begeleidingstraject, zodat alle aspecten van het samenwerken en leidinggeven aandacht krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat een langere doorlooptijd meer rendement van het programma oplevert, verdere verdieping vaak de voorkeur heeft en uitkomsten van ons programma weer de start zijn voor een nieuw traject.

Wij zien leidinggevenden medewerkers met een bijzondere rol en positie. De begeleiding loopt enerzijds volgens ons MOVE-principe en POWER-sessies, anderzijds is er voldoende aandacht voor specifieke leidinggevende zaken. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.

Wij zien leidinggevenden medewerkers met een bijzondere rol en positie. De begeleiding loopt enerzijds volgens ons MOVE-principe en POWER-sessies, anderzijds is er voldoende aandacht voor specifieke leidinggevende zaken. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.
Wij komen graag kennismaken en verkennen of er een klik is voor samenwerking. Geïnteresseerd?

Wij verkennen graag de mogelijkheden met jullie

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.