Het goede gesprek: een dialoog

  • 4 maart 2024

In de vele organisaties en teams waar ik kom wordt veel gepraat. Er wordt vooral informatie gezonden en er wordt héél weinig (en slecht) geluisterd. Jouw medewerkers zijn in hun gesprek met name bezig om hun eigen standpunt te verdedigen en daarin willen ze hun gelijk behalen. Ze bevestigen daarmee alleen maar wat ze al weten en leren niets van elkaars informatie. Dat is jammer en een gemiste kans.

De gewoonte om in het gesprek vooral te discussiëren met elkaar of zelfs een debat te voeren, haalt niet het beste naar boven in jouw medewerkers en in jouw team. Het doet recht aan beide of meerdere standpunten met als resultaat dat de gekozen oplossing een compromis is. Iedereen is dan een beetje tevreden, maar niemand is echt blij.

Hoe voer je dan wel een goed gesprek in de vorm van een dialoog? Als verbindend leider zorg je ervoor dat jouw medewerkers de volgende stappen in acht nemen:

  • Pak de regie en ken je eigen denken. Wat vind jij belangrijk en wat raakt jou? Hoe gemotiveerd ben je om een dialoog te willen voeren?
  • Toon respect en luister aandachtig naar het perspectief van de ander. Breng daarnaast je eigen perspectief helder voor het voetlicht. Let wel: dit is geen uitwisseling van standpunten, want dan zit je meteen weer in een discussie.
  • Reconciliatie oftewel het samenbrengen van de verschillende perspectieven zodat je ze met elkaar kunt integreren. Denk door op de ingebrachte perspectieven zodat er een gezamenlijk (gedragen) perspectief ontstaat.
  • Realiseren van de ontstane initiatieven en ideeën en deze tot uitvoer brengen. Zo bouw je aan een waardevolle samenwerking.

Als verbindend leider faciliteer je deze stappen voor jouw medewerkers zodat ‘het goede gesprek’ in de vorm van een dialoog beter tot zijn recht komt in jouw team. Beter overleg leidt tot betere resultaten en dat wil elke teamleider toch?

Wil jij ook als verbindend leider meer dialoog in jouw team? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag op weg.

Deel dit bericht!