Jouw ambitie is onze passie!

Talentum et Gloria is Latijn voor talent en ambitie, en dat is waar het ons (Ina van Brink en Herman Mossink) nu precies om gaat. Volgens ons is talent zonder ambitie namelijk niets en een ambitie kan je niet waarmaken zonder talent. Met een ambitie ben je als professional klaar voor de dag van morgen.

Onze oprechte begeleiding is vooral persoonlijk professioneel, intensief en loopt over een langere periode om zo de gewenste resultaten te waarborgen.

Wij leveren toegevoegde waarde door het verbinden van  medewerkers met hun professionele talent en ambitie aan de doelstellingen van het team en de organisatie. Dit maakt energie los, zodat medewerkers met plezier presteren en resultaten boeken, minder uitvallen, loyaler zijn en daardoor de organisatiedoelen realiseren.

Als samenwerkend partner voorzien wij je graag van advies bij de ontwikkeling en groei van jouw organisatie. De samenwerking en teamvorming die nodig is om de gewenste resultaten te bereiken wordt door ons aangejaagd in inspirerende, creatieve en innoverende werksessies.

Wij begeleiden ongekend talent bij hun professionele ontwikkeling en het goed functioneren op de werkplek. Van jobfitting, jobcrafting of jobrotation tot aan in- en outplacement trajecten met behulp van een analyse of assessment (TMA).

De verbindende leiders die nodig zijn om een bruisende waarderende werkomgeving te creëren worden door ons verleid en geïnspireerd tot een stijl van leiderschap die nodig is zodat talent zijn ambitie waar kan maken.

Doe alsof alles mogelijk is!

Talentum et Gloria is een initiatief van Ina van Brink en Herman Mossink.

Ina is als talentier oprecht geïnteresseerd in wat de ander drijft en hoe hij het verschil kan maken in deze wereld. Iemand zijn eigen pracht laten ontdekken en dat omzetten in toegevoegde waarde is wat haar drijft. Talenten verleiden de grootste uitdaging met zichzelf aan te gaan, ze te verbinden aan elkaar en aan doelstellingen en daar vooral diepgaande vragen over stellen is haar specialiteit. Zij brengt de echte verandering bij mensen teweeg.

Herman verrast, verbindt en daagt als talentier de ander uit het beste uit zichzelf te halen. Zijn toegevoegde waarde levert hij door zijn persoonlijke, professionele benadering en inlevingsvermogen. Hij is in staat snel in te spelen op de behoeftes van het individu, een team of de organisatie. Door zijn ervaring als coachend leider laat hij mensen hun talenten (her)ontdekken en brengt daarmee de energie weer terug om hun ambitie waar te maken.

Een inspirerende sessie met veel expertise!

Robert

Collectief van professionals

Talentum et Gloria is een collectief van professionals dat middels de verbinding van elkaars expertise het MOVE-principe op maat maakt voor organisaties die voortdurend in beweging zijn. Wij activeren daarbij talent om zich met hun professionele ambitie te verbinden aan de organisatiedoelstellingen. Zo maakt een ieder zijn ambitie waar en maken wij energie los.
We bereiken dan het maximale en zijn helemaal klaar voor de dag van morgen.
Wij willen met dit collectief en deze samenwerking het voorbeeld zijn van verbinding van talenten, zoals wij dat ook voor ons zien bij het talent in de organisaties waarvoor wij werken.

Team

Wij geloven er namelijk in dat iedereen talent heeft en daarmee toegevoegde waarde kan leveren aan de organisatie of maatschappij waaraan hij of zij deelneemt.

Het is onze bedoeling om in een bruisende waarderende werkcontext voor iedere talentvolle medewerker (zowel leidinggevende als medewerker) verbindend leiderschap aan te jagen.

Wij doen dat op basis van onze kernwaarden. Onze toegevoegde waarde laten wij zien door oprecht geïnteresseerd te zijn in wat er in de ander leeft.
Wij werken persoonlijk professioneel met talent en ambitie en werken daarbij aan verbinding en eigen verantwoordelijkheid. Zo maken we energie los en sturen we op resultaat.

Voor iedereen zijn wij een samenwerkend partner in de uitdaging van de ontwikkelopgave of veranderopdracht die voorligt. Voor een directeur of manager ligt deze uitdaging op organisatieniveau, voor de teammanager of teamleider bij de teamdoelstellingen en voor het individuele talent bij zijn eigen lonkend perspectief.
Wij geven inzicht in latente behoeftes, anticiperen en sorteren voor op toekomstige ontwikkelingen en bieden een podium om het aanwezige talent in de schijnwerpers te zetten. Kortom, onze bijdrage richt zich erop om de talentvolle medewerker in de organisatie klaar te stomen voor de dag van morgen.

We beloven om een veilige omgeving te bieden waarin een ieder vanuit vertrouwen en waardering kan en mag ontwikkelen, zodat ongekend talent (nog meer) wordt erkend. Wij verleiden de talentvolle medewerker om de grootste uitdaging met zichzelf aan te gaan.

Het herkennen en erkennen van talent in een gepassioneerde ambitie vinden wij van groot belang. Een talentvolle medewerker die de ruimte en de waardering krijgt in de organisatie, door geboden kansen voor verbinding van zijn professionele ambitie en ontwikkeling aan de organisatie, floreert en presteert met plezier. Hij veroorzaakt daarmee een ware energiegolf.

Wij willen van betekenis zijn door medewerkers, met hun ongekende talenten, te ontwikkelen tot verbindende leiders, die collega’s weten te inspireren en te motiveren. Zij worden samenwerkend partner in de organisatie en nemen verantwoordelijkheid om hun talent en ambitie maximaal in te zetten. Zo creëren ze een waarderende werkcontext met een positief leer- en ontwikkelklimaat waardoor collega’s volledig in hun element komen door talent en ambitie te verbinden aan de organisatie.

Jij wilt toch ook Talentier worden? Wat maakt van een talentontwikkelaar nu een Talentier? Een talentontwikkelaar ontwikkelt het talent van een medewerker. Een Talentier maakt van deze medewerker een avonturier, die het onbekende terrein van zijn talenten gaat ontdekken en ontwikkelen. Op die wijze maakt hij zich zijn ontwikkelde talent helemaal eigen en wordt hij een pionier in het verbinden van zijn talent en ambitie aan de organisatie. Dit proces leidt tot een blijvend succes.

Durf jij als avonturier ook je eigen talent te ontdekken, je als pionier aan een organisatie te verbinden en energie los te maken? Is creëren van werkplezier voor jou ook belangrijk? Brengt toegevoegde waarde leveren jou vertier? Kom gerust eens geheel vrijblijvend koffie of thee met ons drinken.

We ontmoeten je graag!

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.