OR als voorbeeld van verbindend leiderschap

Onze ervaring na ruim 20 jaar werken met ondernemingsraden is dat de medewerkers die in de OR stappen zeer gedreven, betrokken en loyale medewerkers zijn. Zij willen graag de waarden waar zij voor staan terug zien in de organisatie. De zaken die in hun ogen belangrijk zijn voor de medewerkers, hun collega’s, agenderen ze keer op keer. Om hiermee optimaal te kunnen beïnvloeden heb je verbindend leiderschap nodig, waarmee je vooral als OR het goede voorbeeld laat zien.

Een OR is in de organisatie het voorbeeld van het gedrag dat bijdraagt aan de koers en ontwikkelingen van de organisatie. In jouw leiderschap als OR-lid kun je laten zien hoe jullie als OR het graag zouden willen zien in de organisatie en zo de verbinding tot stand brengen die nodig is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Ben jij bereid om de waarden die jullie als OR belangrijk vinden ook uit te dragen?

In de ontwikkeling van jouw rol als OR-lid staat dit verbindend leiderschap centraal. Je wilt immers verschil maken en vooral invloed uitoefenen. Dit betekent iets voor je eigen houding en gedrag én daarmee voor je professionele ontwikkeling. We nemen je mee in de uitdagingen van dit leiderschap waarbij sociaal emotioneel intelligente competenties centraal staan. Bewezen is immers dat de leiders die hoog scoren op hun emotionele intelligentie heel succesvol zijn en veel bereiken.

We gaan in dit onderdeel in op de verschillende aspecten van leiderschap. Zowel je eigen persoonlijke leiderschap, maar ook welk leiderschap er vooral in de organisatie nodig is om de doelen die gesteld zijn te realiseren.

Weten waar je voor staat, dat uitdragen en het verschil mee maken. Zou dat niet prachtig zijn?

"Practice what you preach"

Jullie willen als OR toch ook het verschil maken?
Wij zien een OR als een team met een bijzondere rol en positie. De begeleiding loopt enerzijds volgens ons MOVE-principe en POWER-sessies, anderzijds is er voldoende aandacht voor specifieke OR-zaken. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.
Wij komen graag kennismaken en verkennen of er een klik is voor samenwerking. Geïnteresseerd?

Wij verkennen graag de mogelijkheden met jullie

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.