OR verbindt ongekend talent aan medezeggenschap

Als je in de OR stapt weet je dat je veel leert. Niet alleen over de organisatie doe je veel kennis op, je leert ook veel nieuwe vaardigheden, die je in je dagelijkse functie niet nodig hebt of niet gebruikt. Voordat je het weet ben je kartrekker van een werkgroep of (commissie)voorzitter, worden er secretaristaken van je verwacht of ga je het woord voeren in de overlegvergadering met de bestuurder, de directeur van de organisatie. Vaardigheden en competenties die je nodig bent beheers je wellicht nog niet, maar wie weet wat er voor ongekend talent in jou schuilt?

De OR is een plek waar je volop competenties kunt ontwikkelen die je nog niet beheerst. Zodra je OR-lid bent geworden opent zich een prachtig oefenterrein waar je veel kan leren, zowel op inhoud als op vaardigheden.
Dat dit talent wellicht nog sluimert en daarmee nog ongekend is heeft onze ervaring ons inmiddels wel geleerd. Dat deze talenten die samen een OR vormen het lastig vinden om de basis te leggen voor een goede samenwerking met elkaar en met hun bestuurder is ook een feit. Veel OR-en laten zich bovendien leiden door de waan van alledag en blijven reageren op wat de bestuurder hen aanreikt.

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"

In onze begeleiding van ondernemingsraden werken we altijd met de ongekende talenten van de OR-leden. Om deze goed in beeld te krijgen maken we gebruik van een Talent Motivatie Analyse.

Dit instrument helpt jullie om je talenten en kwaliteiten te ontdekken. Voor de diverse OR-functies en rollen maken we gebruik van onze standaard profielen of desgewenst maken we jullie eigen profielen. Hiermee kunnen we de OR-leden matchen (hoe ontwikkelbaar zijn jouw OR-competenties) en meten (welke OR-competenties laat je al zien). Dit biedt de basis om verder te werken aan de ontwikkeling van je OR-competenties. Uiteraard verzilveren we alles wat je leert in de OR in je CV en een portfolio, zodat je na je OR-carrière er in je loopbaan je voordeel mee kunt doen.

Je professionele ontwikkeling, zowel functioneel als persoonlijk, staat centraal in dit onderdeel van het programma Professioneel Actief voor Ondernemingsraden.

Hoe mooi zou het zijn als door je OR-werk jouw talent nog meer zichtbaar zou worden en je daarmee het verschil kan maken dat je daadwerkelijk ook wilt maken?

Jullie willen als OR toch ook het verschil maken?
Wij zien een OR als een team met een bijzondere rol en positie. De begeleiding loopt enerzijds volgens ons MOVE-principe en POWER-sessies, anderzijds is er voldoende aandacht voor specifieke OR-zaken. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.
Wij komen graag kennismaken en verkennen of er een klik is voor samenwerking. Geïnteresseerd?

Wij verkennen graag de mogelijkheden met jullie

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.