Talent in medezeggenschap

Als je als medewerker in de OR stapt heb je in onze ogen per definitie talent in medezeggenschap.

De meeste medewerkers stappen in de medezeggenschap omdat zij invloed en inspraak willen op het gevoerde beleid in de organisatie. Zij zijn geïnteresseerd in hoe de organisatie werkt en hoe besluiten worden genomen. Vaak hebben ze eigen ideeën over hoe het zou moeten en willen ze graag het initiatief nemen om dat te realiseren. Zij willen iets mede te zeggen hebben over de ontwikkelingen binnen hun bedrijf en samen werken om deze resultaten te bereiken. Een mooi verlangen om samenwerkend partner te zijn, want daar is de medezeggenschap immers voor bedoeld. Hoe maak jij dat waar?

Als je in de OR stapt weet je dat je veel leert. Niet alleen doe je veel kennis op over de organisatie, je leert ook veel nieuwe vaardigheden, die je in je dagelijkse functie niet nodig hebt of niet gebruikt. Voordat je het weet ben je kartrekker van een werkgroep of (commissie)voorzitter, worden er secretaristaken van je verwacht of ga je het woord voeren in de overlegvergadering met de bestuurder, de directeur van de organisatie. De vaardigheden en competenties die je nodig bent beheers je wellicht nog niet, maar wie weet wat er voor ongekend talent in jou schuilt?

Onze ervaring na ruim 20 jaar werken met ondernemingsraden is dat de medewerkers die in de OR stappen zeer gedreven, betrokken en loyale medewerkers zijn. Zij willen graag de waarden waar zij voor staan terug zien in de organisatie. De zaken die in hun ogen belangrijk zijn voor de medewerkers, hun collega’s, agenderen ze keer op keer. Om hiermee optimaal te kunnen beïnvloeden heb je verbindend leiderschap nodig, waarmee jij, vooral als OR-lid, het goede voorbeeld laat zien. Hoe ga jij staan voor wat je waard bent?

Veel ondernemingsraden merken dat de nobele taak om invloed uit te oefenen en inspraak te organiseren op belangrijke thema’s in de organisatie geen makkelijke opgave is. Zij vallen snel terug op de rechten die zij hebben verkregen vanuit de WOR (vooral artikel 25 en 27) om deze invloed en inspraak toch af te dwingen. Begrijpelijk, maar of dit echt de beste manier is…?

OR als samenwerkend partner

OR verbindt ongekend talent aan medezeggenschap

OR als voorbeeld van verbindend leiderschap

Jij wilt toch ook energie losmaken in een bruisende waarderende werkomgeving?

Professioneel actief

Wij zijn overtuigd dat het anders kan. Naar onze mening zijn er vele andere manieren om deze invloed toch te bewerkstelligen, geheel binnen de mogelijkheden en bedoeling van de WOR.

Hoe fijn zou het zijn, voor jullie als OR, om daadwerkelijk vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen en inspraak te hebben op de ontwikkelingen in de organisatie?

Dat is mogelijk als je weet waarover je het hebt!

  • Als je als samenwerkend partner met bestuurder en management samen bouwt aan de doelstellingen van de organisatie, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang.
  • Als je al het ongekend talent in de OR optimaal weet te benutten en je als (h)echt TEAM richtingsgevoel hebt.
  • Als je weet waar je oprecht voor staat als OR en het verbindend leiderschap toont om de verandering te bewerkstelligen die nodig is om klaar te zijn voor de toekomst.

Jullie willen als OR toch ook het verschil maken?

Hoe zou het zijn als jullie als OR een team vormen dat als samenwerkend partner het verschil weet te maken, waarbij alle aanwezige ongekende talenten optimaal worden ingezet en je werkt aan je professionele ontwikkeling? Hoe zou het zijn als jullie als OR het voorbeeld worden van het gewenste leiderschap in de organisatie dat leidt tot verbinding en daarmee werkplezier verhoogt en energie los maakt?

Ondernemingsraden, die de ambitie hebben om met effectieve invloed het échte wezenlijke verschil te maken in de organisatie begeleiden wij graag.

Doelstelling van onze samenwerking

We bieden een context waarin het ongekend talent binnen een OR zich voortdurend kan ontwikkelen en zo daadwerkelijk het verschil gaat maken in de organisatie. Er is aandacht voor visievorming, ambitie ontwikkeling, competenties en communicatie.

We werken samen aan de ontwikkeling van een team dat als verbindende schakel opereert tussen management en werkvloer, dat een gelijkwaardige samenwerkend partner is van de bestuurder èn dat visie heeft. Een (h)echt team heeft namelijk richtingsgevoel.

In het vormen van een team staat jouw individuele talent centraal. Ieders unieke inbreng wordt gekoppeld aan de ambitie van het team. Zo kan de OR zijn doelen optimaal realiseren.

We gaan de WOR voorbij, door alle mogelijkheden te benutten om invloed uit te oefenen, maar die niet expliciet zo zijn benoemd in de WOR.

Onze trajecten starten altijd met een meting en het bepalen van een modulair programma met concrete ontwikkeldoelen op maat gemaakt voor jullie OR. De ontwikkeling, die wordt ingezet, wordt geborgd in de werkwijze van de ondernemingsraad. Jij wilt toch ook nooit meer een training waarvan het effect met een aantal weken al weer is verdwenen!

Wij helpen je er graag bij op weg door als samenwerkend partner, met ons eigen ongekend talent en verbindend leiderschap voor een langere periode de samenwerking aan te gaan.

Het programma naar een OR die Professioneel Actief is, is bij uitstek bedoeld voor ondernemingsraden die de uitdaging willen aangaan en van het OR-werk ècht werk willen maken. Dit programma krijgt bij voorkeur vorm in een langdurig begeleidingstraject, zodat alle aspecten van het samenwerken aandacht krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat een langere doorlooptijd meer rendement van het programma oplevert, verdere verdieping vaak de voorkeur heeft en uitkomsten van ons programma weer de start zijn voor een nieuw traject.

Jullie willen als OR toch ook het verschil maken? Wij zien een OR als een team met een bijzondere rol en positie. De begeleiding loopt enerzijds volgens ons MOVE-principe en POWER-sessies, anderzijds is er voldoende aandacht voor specifieke OR-zaken. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.
Wij komen graag kennismaken en verkennen of er een klik is voor samenwerking. Geïnteresseerd?

Wij verkennen graag de mogelijkheden met jullie

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.