Plagen of Pesten?

  • 26 februari 2024

Helaas maak ik het te vaak mee dat gedrag op de werkvloer, dat door moet gaan voor plagen, ervaren wordt als pesten. Het wordt nog een graadje erger als de leidinggevende er niets aan doet of als de leidinggevende het zelf doet. Dan zit je als medewerker helemaal klem, want waar kun je dan nog terecht? Een verbindend leider voorkomt te allen tijde pesten op de werkvloer.

Eerst maar eens wat duidelijkheid over wat plagen is en wat pesten inhoudt. Plagen gebeurt af en toe en vindt plaats tussen verschillende personen. Bij pesten is er sprake van stelselmatig opnieuw dezelfde persoon betrekken. De ongelijkheid in macht, kracht of status is bij pesten duidelijk voelbaar. Dit is bij plagen niet of in veel mindere mate aanwezig.

Bij plagen kun je de humor er nog wel van inzien en kun je het nog goedkeuren. Je houdt rekening met elkaar en het is er niet op gericht de ander pijn doen. Een plagerijtje is vaak ook van korte duur. Soms wordt er ook terug geplaagd, omdat de ander prima in staat is om zichzelf te verdedigen. Zo is er dan ook geen winnaar of verliezer. Je kunt zo gezegd nog met elkaar door één deur.

Bij pesten voel jij je echt gekwetst en daarmee word jij slachtoffer en verliezer. De onderlinge verhoudingen zijn echt verstoord. Van samenwerking is geen sprake meer en de gepeste gaat over het algemeen de pester mijden. Voorbeelden van pesten zijn: uitsluiten, buitensluiten, opjagen, bedreigen, treiteren, vernederen, slaan, schoppen, uitschelden etc. Gedrag dat vraagt om een serieuze aanpak van de leidinggevende.

Plagen begint  als geintje of grapje maar wordt pesten als het steeds wordt herhaald. De ander geeft aan dat het niet leuk meer is en als er dan toch wordt doorgegaan …. dan wordt plagen pesten. Zodra je merkt dat de machtsverhouding tussen twee medewerkers verandert en de gepeste niet meer voor zichzelf kan opkomen, dan wordt het tijd om in te grijpen als leidinggevende.

Wil jij als verbindend leider ook leren hoe je het beste met plagen en pesten op de werkvloer om kan gaan? Neem dan gerust contact met mij op.

Deel dit bericht!