OR als samenwerkend partner maakt het verschil

De meeste medewerkers stappen in de medezeggenschap omdat zij invloed en inspraak willen op het gevoerde beleid in de organisatie. Zij zijn geïnteresseerd in hoe de organisatie werkt en hoe besluiten worden genomen. Vaak hebben ze eigen ideeën over hoe het zou moeten en willen ze graag het initiatief nemen om dat te realiseren. Zij willen iets mede te zeggen hebben over de ontwikkelingen binnen hun bedrijf en samen werken om deze resultaten te bereiken. Een mooi verlangen om samenwerkend partner te zijn, want daar is de medezeggenschap immers voor bedoeld. Hoe maak jij dat waar?

Ga maar eens bij jezelf na. Als jij een idee hebt dat je graag wilt realiseren, wie zoek je dan op voor feedback op je plannen? Is dat iemand die altijd wat op te merken heeft en in de ‘JA, maar….’ modus zit? Die bedoelen vaak ‘Nee, want…”. Of zoek je diegene op die in de ‘JA, en…’ modus zit? Wij denken die laatste.

Dit wil overigens niet zeggen dat de ‘JA, maar…’ groep geen zinnige opmerkingen en kanttekeningen plaats bij de voorgenomen plannen, maar er zit wel degelijk een andere energie op. Je houdt elkaar scherp. Als samenwerkend partner met bestuurder en management werk je samen aan de doelstellingen van de organisatie, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang. Je weet als OR waar je het over hebt, vanuit je eigen werknemersexpertise.

Veel ondernemingsraden willen vroegtijdig worden betrokken bij ontwikkelingen in de organisatie. Vaak horen wij terug dat ondernemingsraden vinden dat dit zo is, maar over het algemeen in die beginfase hooguit summier worden geïnformeerd en globaal mogen meeweten in wat er staat te gebeuren. Van wezenlijke invloed is dan eigenlijk geen sprake, laat staan dat er daadwerkelijk wordt samengewerkt.

In het model van het samen waardengericht ontwikkelen gaan jullie, als OR met de bestuurder het ontwikkelproces vorm en inhoud geven vanuit de kernwaarden die zijn bepaald voor de organisatie, ieder vanuit zijn eigen belang en verantwoordelijkheid.

"Samen werken aan samenwerking"

Beslissingen en besluiten die dan uiteindelijk worden genomen zijn oprecht zorgvuldige besluiten. Ze zijn immers met de optimale vorm van medezeggenschap tot stand gekomen.

Wat zou er gebeuren als je jullie op die wijze invloed nu eens op een andere wijze zou aanwenden en daarmee het échte verschil maken?

Jullie willen als OR toch ook het verschil maken? Wij zien een OR als een team met een bijzondere rol en positie. De begeleiding loopt enerzijds volgens ons MOVE-principe en POWER-sessies, anderzijds is er voldoende aandacht voor specifieke OR-zaken. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.
Wij komen graag kennismaken en verkennen of er een klik is voor samenwerking. Geïnteresseerd?

Wij verkennen graag de mogelijkheden met jullie

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.