Interactie!

  • 9 januari 2024

Ken jij dat ook: je bent heel hard aan het werk als jij jouw team begeleidt?! Je doet je uiterste best om de interactie van het gesprek binnen het team te structureren en daardoor komt de spontane dynamiek van het team niet tot uiting. De patronen die belemmerend of versterkend werken op het resultaat blijven onzichtbaar. Zo maak je niet de ambitie van jouw team en organisatie waar.

Maar hoe doe je dat dan als verbindend leider?
Je verlegt jouw focus van het structuren van het gesprek naar de interactie in het groepsproces. Je kijkt en je luistert. Hoe reageren jouw medewerkers op elkaar? Benoem objectief en feitelijk wat je waarneemt. Kunnen ze luisteren, samenvatten en doorvragen? Geef feedback op hun interactiehouding. Het meest cruciale hierbij is dat jij zelf hierin het goede voorbeeld geeft.

Loopt het echt de spuigaten uit, dan is het verstandig om het met de benen op tafel met het team eens te hebben over de onderlinge interactie. Wat zien zij zelf gebeuren in het overleg en in de samenwerking? Verleg de aandacht vervolgens van de geconstateerde problemen naar de mogelijke oplossingen. Wat hebben de teamleden nodig om beter (met elkaar) te communiceren en samen te werken? Belangrijk hierbij is het om als begeleider vooral de goede intenties van een ieder te blijven benadrukken. Die zijn er echt, alhoewel ze soms schuil gaan achter ineffectief gedrag.

Voordeel van deze benadering is dat de verantwoordelijkheid bij het team blijft en dat zij actief blijven deelnemen. Je kiest geen partij en begrenst daar waar nodig. Door de vanzelfsprekendheden op te vragen en te benadrukken, komt er veel duidelijkheid in het team waardoor de prestaties alleen maar zullen verbeteren.

Wil jij ook een verbindend leider worden? Of heb je hulp nodig met jouw team? Neem dan gerust contact met me op, dan bespreek ik graag hoe jij jouw ongekend talent het beste kunt inzetten.

Deel dit bericht!