Samen werken aan samenwerken

  • 15 januari 2024

Heb jij ook zo’n team waarin het effectief samenwerken niet van de grond komt? Die samenwerking is niet vanzelfsprekend, daar moet je samen aan werken. De uitdaging is om een  evenwichtige balans te vinden tussen proactief zelfstandig handelen en samen de dingen op- en aanpakken. Als verbindend leider geef je dié aandacht die het team nodig heeft om die verbinding in het team te (gaan) voelen.

Bij het samenwerken komen alle individuele gedragingen met elkaar in contact. Dat kan versterkend werken, maar ook belemmerend. Alle teamleden hebben zo hun eigen rol en aandeel in het team, maar als collega’s ongevraagd werk van elkaar overnemen en verantwoordelijkheden naar zich toe trekken, dan gaat het al snel mis.

Een waardevolle interventie is om het team in een opstelling te laten ervaren hoe de onderlinge verhoudingen binnen het team liggen. Zo wordt al snel duidelijk waar het wel en waar het niet stroomt. We zien dan al snel wie van de teamleden niet op de juiste plek staan. Vervolgens onderzoeken we samen wat er nodig is om het team in de meest optimale, juiste positionering te krijgen, zodat het team effectief (effectiever) kan samenwerken.

Ter ondersteuning van zo’n teamopstelling kunnen we eerst in beeld brengen waar de drijfveren en de talenten van de teamleden liggen. Dit doen we via een CVI (Core Values Index) of via een TMA (Talent Motivatie Analyse). Zodra je de verschillende uitkomsten van de teamleden naast elkaar gaat leggen, krijg je al snel inzicht in waar het niet stroomt in het samenwerken.

Wil jij ook de samenwerking in jouw team verbeteren zodat de teamdoelen makkelijker en efficiënter worden bereikt? Neem dan vooral contact met mij op en ik bespreek graag de verschillende oplossingen met jou.

Deel dit bericht!