Goed (voor) ondernemen!

  • 2 januari 2024

Ken je dat aan het begin van het nieuwe jaar? Je medewerkers zijn geheel opgeladen door de feestdagen en beginnen vol enthousiasme weer aan het werk! Ze hebben wellicht zelfs allerlei ideeën om hun werk te verbeteren of misschien nieuwe zaken op te pakken die jouw doelstellingen voor het komende jaar ondersteunen. Wat ga je dan doen?

Autonomie en ruimte voor de medewerker om het werk naar eigen goeddunken te kunnen invullen en uitvoeren is uitermate belangrijk. Dat geeft hem/haar energie en  zelfvertrouwen. Het betekent voor jou als leidinggevende dat je vertrouwen moet schenken aan je medewerker en bepaalde zaken moet (durven) loslaten. Dat is niet altijd even gemakkelijk als je de controle wilt behouden/moeilijk kunt delegeren.

Hoe activeer je dan het innovatieve gedrag van jouw medewerkers waarmee ze na de feestdagen op het werk verschijnen? Er zijn drie kerntaken die dit (kunnen) ondersteunen:

  1. Motiveren door communiceren. Blijf de doelen en kansen van de organisatie en van jouw team met de medewerkers delen. Zodra je merkt dat medewerkers ideeën hebben, koppel die dan onmiddellijk aan de te bereiken doelstellingen. Luisteren is daarbij belangrijker dan vertellen. Deel ook de successen die (gezamenlijk) zijn behaald.
  2. Focus op de organisatie- en teamdoelen. Met deze focus kun je de creativiteit van jouw medewerkers richten op een doel. Laat de professional met behulp van deze focus zelf zijn keuzes maken bij de selectie van zijn ideeën.
  3. Support bieden. Het risico schuilt erin dat de ideeën en creativiteit ondersneeuwen in de waan van de dag. Bewust aandacht, tijd en ruimte geven aan de ideeën is dé uitdaging. Daarnaast ervaar je wellicht weerstand waar je door heen moet, omdat het een heel andere wijze van werken is dan jij en jouw team of organisatie gewend zijn.

Kortom, maak een mooi begin met het nieuwe jaar door alle ideeën een warm welkom te geven en samen met jouw mensen die resultaten te bereiken die jullie met zijn allen voor ogen hebben. Wil je meer weten over hoe je dit doet? Ik inspireer je graag!!

Deel dit bericht!