Professionele ontwikkeling start met een gedegen analyse

Alle talentiers zijn gecertificeerde professionals en mogen de Talent Motivatie Analyse (TMA) inzetten bij mensen die aan de slag willen om hun talent te verbinden aan hun ambitie én aan de ambitie in de organisatie. De extra dimensie om talenten ook inzichtelijk te maken op teamniveau, zodat het teamtalent ook helder wordt, maakt deze analyse-tool compleet. Hoe wij TMA gebruiken in ons MOVE-principe en in de POWER-sessies lees je hieronder terug.

Hoe realiseer ik mijn ambitie?

Jij hebt een verandering voor ogen, maar…. hoe fijn zou het zijn als jouw medewerkers vanuit hun eigen motivatie, drijfveren en talenten zouden meebewegen?
Jij hebt bepaalde organisatiedoelen en omzetresultaten, en…. hoe mooi zou het zijn als medewerkers vanuit hun beste kunnen en optimale prestaties daar aan zouden bijdragen.
Jij moet nog functieprofielen maken om jouw product of dienst zo goed mogelijk aan de man te brengen, dus…. hoe handig zou het zijn als iemand dat voor je maakt en vervolgens ook nog toetst of jouw medewerkers die je al hebt of nog gaat aannemen aan dit profiel voldoen?

Een traject op basis van MOVE MORE met de Talent Motivatie Analyse (TMA) als meetinstrument biedt uitkomst.

Hoe zet ik ze op aan?

Jij wilt de samenwerking in jouw team verbeteren, want… hoe nuttig zou het zijn om die samenwerking vanuit ieders talent te kunnen optimaliseren.
Jij wilt het beste uit jouw teamleden halen, en…. hoe verrassend zou het zijn als je ineens talenten ontdekt bij iemand waarvan jij je nog niet bewust was.
Jij wilt jouw teamleden een uitdaging bieden, dus…. hoe inspirerend zou het zijn om jouw medewerker een lonkend perspectief te bieden dat hij of zij nog niet had ontdekt.

Een traject op basis van MOVE2 met de Talent Motivatie Analyse (TMA) als meetinstrument biedt uitkomst.

Hoe maak ik mijn talent ongekend?

Jij twijfelt of je nog wel op de juiste plek zit, dus…. hoe waardevol is het dan om inzicht te krijgen in jouw drijfveren en talenten en te begrijpen waarom sommige taken jou zoveel energie kosten.
Het botert niet zo tussen jou en jouw collega, en…. hoe zinvol is het dan om te ontdekken door welke botsende talenten dat dan komt.
Jij wilt een stap maken in je loopbaan, want…. hoe leuk is het dan zijn om jouw interessegebieden in het werk helder te krijgen.

Een traject op basis van ON THE MOVE met de Talent Motivatie Analyse (TMA) als meetinstrument biedt uitkomst.

Talent Motivatie Analyse

De Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt bij ons onderdeel uit van de verkenning die wij doen om het talent van de medewerker zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Dit talent gaat volgens ons altijd over: wat vind je gaaf, wat kan je goed en wat raakt je. Het gaat dan in essentie om de drijfveren, interesses, kwaliteiten en competenties van medewerkers. Daarnaast gaat het om het vermogen in hoeverre je in staat bent om dit talent effectief in de wereld te zetten. Dit succes gaat samen met de mate waarin je sociaal emotioneel intelligent bent om je te verbinden aan de ander. Dit verbindende vermogen wordt in combinatie met de TMA gemeten.
Deze TMA_Kandidaat_Rapportage biedt ons voldoende informatie om met de kandidaat het gesprek aan te gaan over zijn of haar ongekend talent, waar zijn of haar ambitie ligt en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbinden aan de organisatie waar hij of zij werkzaam is. Dit levert een plan van aanpak op waarmee de kandidaat direct aan de slag gaat. En dan begint het echte werk pas.

Aanvullend op deze eerst analyse matchen wij medewerkers op de ontwikkelbaarheid van de benodigde competenties voor de rol of functie die zij op dit moment hebben. Deze TMA_Competentie_Rapportage geeft extra informatie over waar de medewerker mee aan de slag gaat.

Om helder te krijgen in hoeverre de medewerkers beoogd gedrag al vertonen maken we gebruik van de feedbackmodule. Dit resulteert in een TMA_feedback_rapportage, die door ons wordt samengevoegd met de informatie uit de Competentie_Rapportage tot een TMA_Performance_Matrix_Rapportage. Door gebruik maken van de feedbackmodule krijgen we niet alleen informatie over het functioneren van deze medewerkers, maar ook van de feedbackgevende medewerker. Uiteraard gaan wij daar dan ook mee aan de slag.

Bij de toepassing van de TMA in een team wordt er aanvullend een teamanalyse gemaakt. Met de informatie uit de TMA_Team_rapportage_drijfveren gaan wij het gesprek aan met het team. Het doel is om bewustwording van ieders talenten te stimuleren, maar vooral hoe dat optimaal benut kan worden. Het resultaat leidt tot een optimale, effectieve samenwerking, zodat de teamdoelen gerealiseerd gaan worden. Het functioneren kan zelfs tot op competentie-niveau in beeld worden gebracht middels de
De werkvormen die wij hiervoor gebruiken zijn verrassend, innovatief en creatief. Ons blikveld verruimen wij daarbij door ook vooral de teamvorming en samenwerking te benaderen vanuit andere invalshoeken. Zo ontstaat er een brede scope waarmee wij het team in zijn kracht zetten.

Bij loopbaanvraagstukken biedt de TMA de mogelijkheid om zicht te krijgen op de beroepskeuze. Dit levert de volgende rapportages op twee niveaus op: TMA_Beroepsinteresse_middelbaar en TMA_Beroepsinteresse_Hoger.

Wij zien de Talent Motivatie Analyse als een geschikt instrument om ontwikkeltrajecten van organisaties, teams en medewerkers te ondersteunen. De trajecten en begeleiding zijn altijd op maat gemaakt volgens ons MOVE-principe en met desgewenst aanvullende POWER-sessies. Wij geven dit vorm in collectieve en individuele sessies, out en on the job.
Wij komen graag kennismaken en verkennen of er een klik is voor samenwerking. Geïnteresseerd?

Wij verkennen graag de mogelijkheden met jullie

Laat hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.