Een norm heeft pas waarde als iedereen zich eraan houdt

  • 6 september 2021

Hoe zorg je er dan voor dat iedereen zich dan aan die norm houdt. Wij willen liever niet over de anderhalve meter norm beginnen, maar we kunnen er niet om heen. Een norm die door de overheid is uitgeroepen, maar waar velen van ons zich inmiddels veilig gevaccineerd niet meer aan houden.

Normen zijn algemeen aanvaarde gedragsregels. Wij zien in organisaties dat deze gedragsregels vaak van bovenaf worden opgelegd. Dan worden de medewerkers even fijntjes verteld hoe zij zich moeten gedragen en wat er van hen wordt verwacht. Op zich niets mis mee, want als management in een organisatie wil je toch een bepaalde cultuur in jouw bedrijf.

Wij helpen bedrijven graag om deze normen te laten ontstaan vanuit de kernwaarden van het bedrijf door met medewerkers in gesprek te gaan over de betekenis van deze waarden. In goed overleg bepalen medewerkers zo wat zij willen afspreken over hun gedrag. Verbindend leiders leren de vaardigheden die nodig zijn om in hun interne communicatie deze dialoog vooral open en veilig te voeren. Zo ontstaan normen in een bedrijf waar iedereen zich aan wil houden, immers het zijn hun eigen afspraken. Het DNA van het bedrijf is een feit.

Jij wilt in jouw bedrijf toch ook gedeelde normen waar iedereen zich aan houdt? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen je graag hoe wij dit bij andere bedrijven hebben vorm gegeven.

Deel dit bericht!