Veranderen moet je willen

  • 12 februari 2024

Als je als verbindend leider leiding geeft aan verandering denk je mogelijk al snel: ‘als ze het zelf maar willen, dan komt het wel goed’. Maar om mensen zover te krijgen dát ze het willen is nog niet zo eenvoudig. Je beïnvloedt ze eigenlijk op de volgende vier aspecten:

Medewerkers begrijpen waarom de verandering nodig is en wat deze gaat brengen in het bedrijf, in het team en aan hen als persoon. De belangrijkste vraag luidt hier: ‘What’s in it for me?’ (oftewel: ‘wat levert het mij op?’) Praat vooral over feiten, implicaties en verwachtingen. Geef uitleg die helder, duidelijk en concreet is. Maak ook helder welk nieuw gedrag je verwacht van het team/de individuele medewerker.

Medewerkers kunnen mee in de verandering omdat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Hier zit voor veel medewerkers een grote onzekerheid, omdat ze vaak nog niet weten wat er precies gaat komen en of zij competent genoeg zijn. Jij bouwt aan het zelfvertrouwen en het samen leren op de werkvloer helpt hierbij. Ook opleidingen en trainingen kunnen worden ingezet. Geef vooral ruimte aan het team om te experimenteren en daarvan te leren.

Medewerkers ervaren steun en krijgen de middelen aangereikt die nodig zijn voor de verandering. Je creëert de juiste randvoorwaarden zodat jouw medewerker mee kan in deze verandering. Dat houdt in dat je alle obstakels uit de weg ruimt en middelen ter beschikking stelt. Het allerbelangrijkste is dat je tijd vrij maakt en aandacht geeft. Ga in gesprek, moedig aan, stuur bij en complimenteer. Waardeer vooral de inzet en moeite die iemand doet om mee te gaan in de verandering.

Medewerkers geloven in de verandering en in de mensen die het plan zullen gaan uitvoeren. Eerdere ervaringen spelen hierbij een grote rol. Zijn eerdere veranderprogramma’s goed gelukt? Als verbindend leider draag je op verschillende manieren bij aan dit geloof. Leiders gaan namelijk voorop in de verandering door het tonen van voorbeeldgedrag. Je draagt de visie van de verandering eenduidig, consequent en frequent uit. Deel de successen die bijdragen aan de verandering.

Wil jij als verbindend leider ook leren hoe je een verandering (bege)leidt? Of wil je als organisatie aan de slag met de nodige veranderingen? Ik spar graag met je over wat er nodig is om de verandering te wezen die je graag in jouw organisatie wilt zien. Neem gerust contact met me op.

Deel dit bericht!