Geluk is kijken naar je mogelijkheden

  • 5 april 2021

We komen allemaal wel eens in een situatie terecht die we als lastig of zelfs problematisch ervaren. In ons werk waar we veel aan de slag zijn met teamsamenwerking doen zich nog wel eens dit soort lastige situaties voor. Dan werken wij altijd vanuit ‘dippen’ naar ‘dimmen’ en ‘kikken’. Doe jij mee?

Dat denken in problemen ons niet verder helpt, dat weten we immers heus wel, maar om dat te laten is toch wel zo verrekte moeilijk. We beperken onszelf als we binnen de bekende kaders blijven, vaak uit angst voor het onbekende. Of het is gewoon lastig om iets anders voor te stellen, dan dat we gewend zijn. Omdat je iets niet kunt zien wil nog niet zeggen dat het er niet is. We gebruiken veelal de kaders die we kennen om te bedenken of iets mogelijk is of niet. Ons brein is bovendien nu eenmaal zo gericht op problemen dat we ons stinkende best moeten doen om vooral optimistisch te blijven en te denken in mogelijkheden of te kijken in kansen.

In onze begeleiding dagen wij je uit om andersom te denken. We helpen je om uit het verzet en de veroordeling over de situatie te stappen, zodat het gevoel van geen invloed hebben en de macht aan anderen geven verdwijnt. Zo stoppen we jouw ineffectieve gedrag en wordt de lastige situatie ook niet meer versterkt. In plaats daarvan ga je de situatie aanvaarden en de focus leggen op het hier en nu, zodat je het gevoel krijgt invloed te hebben. We zoeken naar ondersteunende krachtbronnen. Zo werk je aan oplossingsgericht gedrag en blijkt die lastige situatie ineens een kans en vele mogelijkheden te bieden. Als we denken in mogelijkheden en kijken in kansen dan heffen we alle innerlijke blokkades op die nieuwe oplossingen in de weg staan.

Durf jij te geloven in eindeloze mogelijkheden en kansen? Durf jij te kijken en echt te zien, durf je te vertrouwen op jouw dromen en jouw gevoel? Durf jij het slot open te breken en helemaal in het gevoel te duiken dat alles mogelijk is? Wij wel!

Dus wil je ook leren andersom denken. Wij helpen je graag verder. Neem gerust contact met op ons en wij kijken samen met jou of je team naar de mogelijkheden. Want dat kunnen wij immers goed!

Deel dit bericht!