Vertrouwen

  • 29 januari 2024

Hoe is het met het vertrouwen gesteld binnen jouw team? Dan heb ik het enerzijds over vertrouwen in elkaar en anderzijds over vertrouwen in jezelf. De samenwerking en de prestaties staan onder invloed van dit gegeven. Die kunnen namelijk zo maar verslechteren als er geen vertrouwen (meer) is.

Vertrouwen gaat om de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te (durven) zijn van de daden van een andere persoon of groep. Je gelooft dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan. Eigenlijk heb je de verwachting dat de persoon die jij vertrouwt zal handelen op een manier die jou niet zal benadelen. Het risico is dat je in een nadelige positie belandt indien de ander het vertrouwen schaadt. Je moet je durven verlaten op de ander.

Een bekend gezegde luidt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Met andere woorden: het is eenvoudiger om iemands vertrouwen te schaden dan het te verkrijgen. Aan vertrouwen moet je bouwen door zelf betrouwbaar te zijn. Je gemaakte afspraken nakomen en vooral blijven communiceren over de voortgang. In contact blijven is bij vertrouwen uiterst noodzakelijk.

Bij vertrouwen kun je het ook over jezelf hebben. Durf jij je te verlaten op jezelf? Geloof je erin dat, wat er ook gebeurt in jouw omgeving, wat je ook overkomt, dat jij stevig genoeg in je schoenen staat om deze gebeurtenis aan te kunnen? Dit vraagt het nodige werk aan en met jezelf, waar ik binnen het verbindend leiderschap uitgebreid aandacht aan besteed. Zodra jij deze stevigheid in jezelf kunt voelen (want die is in de basis al aanwezig), dan voel je zelfvertrouwen, dan word je betrouwbaar en kan de ander jou vertrouwen.

Wil jij ook leren werken aan het vertrouwen in jouw team? Neem gerust contact met mij op. Dan sparren we over hoe jij in jouw team kunt bouwen aan vertrouwen.

Deel dit bericht!