Pas op voor het
C-virus

  • 17 maart 2020

In deze tijden waarin het Corona-virus ons in de ban houdt en we gedwongen worden een pas op de plaats te maken, gaat het volgens Darwin om de ‘survival of the fittest’, waarbij hij vooral doelde op de groep mensen die zich het best weten aan te passen aan de omstandigheden. Om deze survival te bevorderen willen wij graag een ander C-virus de wereld in helpen. Maar wat houdt dat C-virus nu eigenlijk in?

In het C-virus is het compliment het eerste ingrediënt. Complimenten mogen altijd al gegeven worden, maar nu zeker. Normaliter kunnen we plezierige gevoelens vooral ervaren in tijden van rust en veiligheid. Helaas is daar nu veel minder sprake van en dat betekent dat het ons bewust worden van deze plezierige gevoelens extra inspanning vraagt. Een inspanning die de moeite zeker loont, die ons rust geeft, maar ook ontzag laat zien voor dit natuurverschijnsel. We kunnen elkaar helpen door de plezierige gevoelens te stimuleren door elkaar veel complimenten te geven en onze waardering uit te spreken voor alles wat we op dit moment doen om met de situatie om te gaan. Deze gevoelens zijn even besmettelijk als het speeksel als we het hebben over het Corona-virus. In dit geval is het advies niets in je elleboog te uiten maar vooral recht in het gezicht van de ander. Lach en de ander lacht met je mee. Emotionele veerkracht is hier het enige medicijn.

Het tweede ingrediënt in dit C-virus betreft de fysieke en emotionele conditie en daarmee doelen we op de weerkracht van mensen. Je gezondheid speelt hierbij een grote rol. Voldoende vitamines, vooral C en D, tot je nemen door lekker buiten te zijn met dit mooie weer. Ga wandelen, fietsen of werk lekker in de tuin. Bij deze laatste activiteit zit nog een extra voordeel: de voldoening die je ervaart door het resultaat waar je aan bijdraagt geeft je gezondheid een boost. Dit alles draagt bij aan ‘the fittest’ mogelijk zijn.

Als het gaat om compassie, voor jezelf, maar zeker ook voor de ander, dan is het derde ingrediënt in het C-virus ook bekend. Compassie is essentieel om ons kalmeringssysteem te blijven voeden, om zo voldoende tegenwicht te bieden aan ons beschermings- en jaagsysteem. Alle vormen van angst die in deze tijden een grote rol spelen, zetten ons beschermingssysteem in de overdrive. Voor we het weten schieten we in de overlevingsmodus en gaan de maatregelen over de top. Ons jaagsysteem gaat op aan en we gaan hamsteren, want je weet maar nooit of we wel genoeg zullen hebben. Alsof we in slaap vallen en ons verstandige brein op uit gaat. ’s Nachts lijken onze problemen immers groter dan ze in werkelijkheid zijn. Compassie is een vorm van nabijheid en aanraking van jezelf, die gelukkig in deze tijden nog steeds is toegestaan.

Het vierde ingrediënt van het C-virus is commitment. De morele verplichting die voortvloeit uit het hoofd bieden aan de uitdaging en de verantwoordelijkheid die voor ons geldt , speelt een grote rol. Als we de belofte niet waar willen maken en in de onschuld blijven hangen, dan zal Corona ons meer in de greep hebben dan ooit. Erken dat je de komende periode mogelijk schuldig zult zijn aan het besmetten van de ander, onbewust en zeker onbedoeld. Laat dat besmetten dan vooral zijn met het C-virus en de betrokkenheid die we hebben bij elkaars welbevinden.

Het creatief omdenken is het vijfde en laatste ingrediënt van het C-virus. De kansen in de boodschap die het universum ons biedt met het Corona-virus, liggen voor het oprapen. Ze zien en benutten wordt door sommigen van ons al opgepakt. Het omdenken van angstige, onplezierige gedachten naar positieve is nog niet zo eenvoudig. Het helpt al als je de gedachten voor jezelf opschrijft en erkent dat deze gedachten en daarmee ook de gevoelens die daar bij horen er mogen zijn. Het niet toelaten van gedachten of gevoelens maakt ze niet constructief en ze dragen niet bij aan het doorwerken van deze periode. Laten we vooral creatief bedenken hoe we van de nood een deugd kunnen maken.

Het C-virus, dat we gemakshalve maar even het Coping-virus noemen, zorgt ervoor dat we ons de kop niet gek laten maken en dat we ons ook nog kunnen bezighouden met andere dingen dan het Corona-virus. Als we goed voor elkaar zorgen, en niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal en emotioneel, dan zijn we veerkrachtig genoeg om dit samen te doorstaan. Laten we de saamhorigheid die we nu voelen met elkaar behouden, ook als de dreiging weer voorbij is, door ons vooral allemaal te laten besmetten met het C-virus.

Deel dit bericht!